Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

GDPR

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa
Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

    • všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
    • pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
    • webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
    • na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
    • emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
Copyright © 2022 – STK-Košice. All rights reserved. Created by MGRAF.