Technická kontrola

Intervaly technickej kontroly TK

kategória vozidla prvá kontrola ďalší interval
Od 1.5.2018 nepodliehajú kontrolám.
4 roky 2 roky
1 rok 1 rok
všetkých kategórií používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá autoškoly schválené na cvičné účely.
1/2 roka
4 roky 2 roky

Kontrolám technického stavu (KTS) v súčasnosti nepodliehajú:
vozidlá kategórie L1 (moto do 50 ccm a do 45 km/h) ak nemajú EČV

Povinná výbava vozidiel kategórie M1 (osobné vozidlá)

Čo si treba priniesť?

Pri technickej kontrole:

Podrobné legislatívne informácie získate na www.testek.sk

Copyright © 2022 – STK-Košice. All rights reserved. Created by MGRAF.