Emisná kontrola

Intervaly technickej kontroly EK

kategória vozidla prvá kontrola
1 rok
M1, N1 vozidlá so zážihovým motorom (palivo: benzín, plyn) bez katalyzátora, vrátane vozidiel s neriadeným katalyzátorom
zhodné s TK

vozidlá so vznetovým motorom (Diesel),vozidlá so zážihovým motorom s riadeným katalyzátorovým systémom (R-KAT)

Emisným kontrolám (EK) v súčasnosti nepodliehajú:
vozidlá kategórie L (moto) s pohotovostnou hmotnosťou neprevyšujúcou 400 kg, vozidlá kategórie S, R (pracovné samohybné stroje, ostatné vozidlá), vozidlá ktorých motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty)

Traktory prvýkrát podliehajú EK počnúc 1. januárom 2009.

Čo si treba priniesť?

Pri emisnej kontrole

Podrobné legislatívne informácie získate na www.seka.sk

Copyright © 2022 – STK-Košice. All rights reserved. Created by MGRAF.