Otváracie hodiny

Pondelok:
07:30 - 16:00

Utorok:
07:30 - 16:00

Streda:
07:30 - 16:00

Štvrtok:
07:30 - 16:00

Piatok:
07:30 - 16:00

Sobota:
ZATVORENÉ


Príjem posledného vozidla o 15:00.


Tel.:
055 / 7290950
0904 295 950

Emisná kontrola


Intervaly emisných kontrol (EK)  
Lehoty emisných kontrol stanovuje vyhláška MDPT SR č. 265/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
Osobné auto
1 rok
 
M1, N1 vozidlá so zážihovým motorom (palivo: benzín, plyn)
bez katalyzátora, vrátane vozidiel s neriadeným katalyzátorom
Osobné auto
Autobus
Nákladné auto
Traktor
zhodné s TK
vozidlá so vznetovým motorom (Diesel),vozidlá so zážihovým motorom s riadeným katalyzátorovým systémom (R-KAT)
Emisným kontrolám (EK) v súčasnosti nepodliehajú:
vozidlá kategórie L (moto) s pohotovostnou hmotnosťou neprevyšujúcou 400 kg, vozidlá kategórie S, R (pracovné samohybné stroje, ostatné vozidlá), vozidlá ktorých motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty)- Traktory prvýkrát podliehajú EK počnúc 1. januárom 2009.

Čo si treba priniesť?

Pri emisnej kontrole :
  • vozidlo
  • osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) - veľký aj malý, alebo nový (je len veľký) - v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii - fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu

Podrobne legislativne informacie ziskate na www.seka.sk

Cenník platný od 01.05.2020

Možnosť platiť platobnou kartou


Popis úkonu
Cena s DPH €


Pravidelná EK osob. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/ - benzín, diesel
32,00 €

Pravidelná EK osob. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/ - benzín a plyn
35,00 €

Pravidelná EK nákladné motorové vozidlo, autobus, traktor /kateg. N2, N3, M2, M3, T/
40,00 €

Administratívna EK pre všetky kategórie
10,00 €

Opakovaná EK - osobná
10,00 €

Opakovaná EK - nákladná
20,00 €

Administratívna kontrola CEMT
20,00 €V cene nieje započítaná nálepka a osvedčenie.


Príklad


Pravidelná TK + EK os. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/- benzin ,diesel, vrátane nálepiek a osvedčenia.

80,00 €

 
© STK-Košice | Všetky práva vyhradené
Tvorba web stránok - Esenti s.r.o