Cenník

Technická kontrola
Technická kontrola
Emisná kontrola
Emisná kontrola
Kontrola originality
Kontrola originality

Cenník platný od 13.05.2024

Pravidelná EK osob. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/ - benzín, diesel 40,30€
Pravidelná EK osob. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/ - benzín a plyn 45,30€
Pravidelná EK nákladné motorové vozidlo, autobus, traktor /kateg. N2, N3, M2, M3, T/ 46,60€
Administratívna EK pre všetky kategórie 13,00€
Opakovaná EK - osobná 13,00€
Opakovaná EK - nákladná 23,60€
Administratívna kontrola CEMT 21,00€

V cene nieje započítané osvedčenie. Možnosť platiť platobnou kartou

Príklad: TK + EK pre os. vozidlo do 3500kg (M1) = 93,00€

 • Pravidelná technická kontrola = 47,50 €
 • Pravidelná emisná kontrola = 40,30 €
 • 2x osvedčenie = 5,20 €
 • Spolu = 93 €
Best Plan
Express Wash
$ 55 99
Duration: 55 min

 • Soft-cloth Wash
 • Spot-free Rinse
 • Spot-free Thermal Dry
Supreme Wash
$ 66 66
Duration: 60 min

 • Soft-cloth Wash
 • Spot-free Rinse
 • Spot-free Thermal dry
 • Rain shield
 • Triple Foam
 • Tire Dressing
Utra Fullservice
$ 77 77
Duration: 75 min

 • Soft-cloth Wash
 • Spot-free Rinse
 • Spot-free Thermal dry
 • Rain shield
 • Triple Foam
 • Tire Dressing
Ultimate Shine
$ 88 88
Duration: 90 min

 • Soft-cloth Wash
 • Spot-free Rinse
 • Spot-free Thermal dry
 • Rain shield
 • Triple Foam
 • Tire Dressing

Cenník platný od 13.05.2024

Pravidelná TK os. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/- benzin, diesel 47,50€
Pravidelná TK nákladné motorové vozidlo, autobus /kateg. N2,N3,M2,M3/ 60,40€
Pravidelná TK motocykel /kateg. L3, L4, L5, L6, L7/ 23,50€
Pravidelná TK prívesný vozík /kateg. O2, R2/ od 750 kg do 3500 kg 29,00€
Pravidelná TK náves, príves /kateg. O3, O4, R3, R4/ nad 3500 kg 34,00€
Pravidelná TK traktor /kateg. T/ 45,00€
Opakovaná TK - osobná 13,00€
Opakovaná TK - nákladná 39,00€
Administratívna TK osob. a nákl. mot. vozidlo, autobus, traktor /okrem kat. L, O, R/ 13,00€
Administratívna TK motocykel /kateg. L1-L7/ 13,00€
Administratívna TK prípojného vozidla /kateg. O1 - O4, R1- R4/ 13,00€
Opis TK alebo EK /fotokópia/ 1,00€
TK na vydanie prepravného povolenia – ECEMT, nákladné motorové vozidlá, ťahače 130,00€
TK na vydanie prepravného povolenia – ECEMT, prípojné vozidlá 85,00€
Zvláštna technická kontrola 15,00€
Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu 42,50€
Osvedčenie TK (EK) 2,60€
Test bŕzd 20,00€
Administratívna kontrola CEMT 20,00€
Opakovaná kontrola CEMT 20,00€

 

Možnosť platiť platobnou kartou.

Príklad: TK + EK pre os. vozidlo do 3500kg (M1) = 93 €

 • Pravidelná technická kontrola = 47,50 €
 • Pravidelná emisná kontrola = 40,30 €
 • 2x osvedčenie = 5,20 €
 • Spolu = 93 €

Cenník za vykon kontroly originality platný od 07.09.2023

DRUH VOZIDLA KATEGÓRIA CENA S DPH
Do 50 ccm L1, L2 49,00 €
Nad 50 ccm L3, L4, L5, L6, L7 66,70 €
OSOBNÉ AUTOMOBILY M+ 104,20 €
AUTOBUSY
Do 5000 kg M2 123,50 €
Nad 5000 kg M3 140,20 €
NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
Do 3500 kg N1 115,50 €
Do 12000 kg N2 150,70 €
Nad 12000 kg N3 165,70 €
PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ
Do 750 kg O1 40,40 €
Nad 3500 kg O1, O2 76,20 €
Nad 3500 kg O3 84,50 €
Nad 10000 kg O4 99,50 €
TRAKTORY T1, T2, T3, T4, T5 140,20 €
PRACOVNÉ STROJE PS 150 €
PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ R1, R2, R3, R4 67,00 €
Terénne vozidlá G* G 13,70 €
S overením pravosti osvedčenia 70 % z ceny kontroly €
KONTROLNÉ NÁLEPKY
Kontrolné bezpečnostné nálepky ND 1x 1,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka QR 2,90 €
Kontrolné bezpečnostné nálepky MS KO 3x 7,40 €
Kontrolné bezpečnostné nálepky KO 6 8,40 €
Kontrolné bezpečnostné nálepky KO 6+6 18,80 €
Výpis poškodenia vozidla 10,50 €
Administratívna kontrola M1 61,80 €
Administratívna kontrola M2 87,50 €
Administratívna kontrola M3 99,30 €
Administratívna kontrola N1 67,60 €
Administratívna kontrola N2 87,50 €
Administratívna kontrola N3 99,30 €
Administratívna kontrola O1 29,40 €
Administratívna kontrola O2 54,40 €
Administratívna kontrola O3, O4 60,30 €
Administratívna kontrola L1,L2 35,30 €
Administratívna kontrola L3-L7 47,80 €
Administratívna kontrola T1-T5 99,30 €
Administratívna kontrola R1-R4 47,80 €
KOK - kontrola overenia kilometrov 26,30 €
Príplatok za KO mimo prac. hodín 30,00 €
Výpis z ODO PASS EU - do 15 záznamov 10,50 €
Výpis z ODO PASS EU - nad 15 záznamov 15,80

Možnosť platiť platobnou kartou

Poznámky:
Pri vozidlách so symbolom G* sa účtuje cena za základnú kategóriu +13,70 eur.
V cene kontroly originality je započítane 2x tlačivo “Odborný posudok o kontrole originality.”

Copyright © 2022 – STK-Košice. All rights reserved. Created by MGRAF.