Otváracie hodiny

Pondelok:
07:30 - 16:00

Utorok:
07:30 - 16:00

Streda:
07:30 - 18:00

Štvrtok:
07:30 - 16:00

Piatok:
07:30 - 16:00

Sobota:
08:00 - 12:00


Príjem posledného vozidla 30 minút pred skončením pracovnej doby.


Tel.:
055 / 7290950
0904 295 950

Emisná kontrola


Intervaly emisných kontrol (EK)  
Lehoty emisných kontrol stanovuje vyhláška MDPT SR č. 265/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
Osobné auto
1 rok
 
M1, N1 vozidlá so zážihovým motorom (palivo: benzín, plyn)
bez katalyzátora, vrátane vozidiel s neriadeným katalyzátorom
Osobné auto
Autobus
Nákladné auto
Traktor
zhodné s TK
vozidlá so vznetovým motorom (Diesel),vozidlá so zážihovým motorom s riadeným katalyzátorovým systémom (R-KAT)
Emisným kontrolám (EK) v súčasnosti nepodliehajú:
vozidlá kategórie L (moto) s pohotovostnou hmotnosťou neprevyšujúcou 400 kg, vozidlá kategórie S, R (pracovné samohybné stroje, ostatné vozidlá), vozidlá ktorých motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty)- Traktory prvýkrát podliehajú EK počnúc 1. januárom 2009.

Čo si treba priniesť?

Pri emisnej kontrole :
  • vozidlo
  • osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) - veľký aj malý, alebo nový (je len veľký) - v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii - fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu

Podrobne legislativne informacie ziskate na www.seka.sk

Cenník platný od 1.11.2016

Možnosť platiť platobnou kartou
V cene je započítaná nálepka a osvedčenie.

Popis úkonu
Cena s DPH €


Pravidelná EK osob. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/ - benzín, diesel
24,00 €

Pravidelná EK osob. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/ - benzín a plyn
30,00 €

Pravidelná EK nákladné motorové vozidlo, autobus, traktor /kateg. N2, N3, M2, M3, T/
36,00 €

Administratívna EK pre všetky kategórie
8,00 €

Prvá opakovaná EK pre všetky kateg.
1,00 €

Ďalšia opakovaná EK pre všetky kateg.
9,00 €Príklad


Pravidelná TK + EK os. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/- benzin ,diesel, vrátane nálepiek a osvedčenia.

60,00 €

 
© STK-Košice | Všetky práva vyhradené
Tvorba web stránok - Esenti s.r.o